Valodā ir vārdi, kuru rakstījums un izruna ir vienāda, bet to gramatiskā nozīme atšķiras.
Šādus vārdus sauc par homonīmiem.
Arī partikulu vārdšķirā sastopami vārdi, kas spēj mainīt savu piederību vārdšķirai.
 
vai
  
Piemērs
Vārdšķira
Vai tu iesi uz kino?
partikula
Sestdien es iešu slēpot vai slidot.
saiklis (saista vienlīdzīgus teikuma locekļus)
Es nezinu, vai paspēšu uz pirmo stundu.
saiklis (saista salikta pakārtota teikuma daļas)
Vai, cik auksti!
izsauksmes vārds
 
Vārdi tad, vēl, jau, nu var būt gan apstākļa vārdi, gan partikulas.
Ja minētie vārdi ir apstākļa vārdi, tad teikumā tiem piemitīs laika nozīme (kad?).
Ja vārdi ir partikulas, tie pastiprina vai pavājina vārda vai teikuma nozīmi.
 
Vārds
Apstākļa vārds
Partikula
tad
Kad aizbrauksi mājās, tad piezvani.
kad piezvani? - tad
Tad nu piezvani kādreiz!
vēl
Es vēl lasu grāmatu.
kad lasu? - vēl
Es gribu izlasīt vēl vienu nodaļu.
jau
Ir jau vakars.
kad ir? - jau
Es jau eju gulēt.
nu
Nu darbs ir pabeigts.
kad ir pabeigts? - nu
Vai nu iesim?

Vārdi arī, gan, ir, jo, kaut, lai, ne, taču teikumā var būt gan saikļi, gan partikulas.
Jāatceras, ka saikļi vienmēr kaut ko saista - vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas vai teikumus.
 
Vārds
Saiklis
Saista
Partikulas
gan
Gan brālis, gan māsa trenējas.vienlīdzīgus teikuma locekļus Es gan nenodarbojos ar sportu.
taču
Es gribēju iet uz teātri, taču visas biļetes uz izrādi jau bija nopirktas.salikta sakārtota teikuma daļas Es taču nedabūju biļeti uz izrādi!
jo
Es gribēju noskatīties jauno teātra izrādi, jo man ļoti patīk detektīvi.salikta pakārtota teikuma daļas Ātri jo ātri pārģērbos.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 174 .- 180. lpp.