Partikulas ir palīgvārdi, kas rāda, kā runātājs vērtē īstenību.

Partikulas vārda nozīmi var:
 1. pastiprināt:
  Nelīst vis!
   
 2. pavājināt:
  Tas jau nieks vien.
   
 3. ierobežot:
  Tikai lietus līst.
   
 4. izcelt u.tml.
  Lietus vien līst.
 
Partikulas nav teikuma locekļi, tās neko nesaista, tās nav lokāmas.
 
Biežāk lietotās partikulas.
 
diemžēl
droši
gan
ik
it

jau
kaut
lai
laikam
ne

nu
pat arī
taču
tātad
tikai
vai
vēl
vien
vienīgi
vis
 
Partikulu iedalījums
Partikulas var būt:
 1. vienkāršas jeb vienvārda;
 2. vairākvārdu, piemēram, nu gan, gan nu, jau gan, gan jau nu, droši vien.
 
Partikulu funkcija
Atbilstošās partikulas
Piemēri
Svarīgi
Ierobežojums
tikai, vien, vienīgi
Tikai Pēterim bija izpildīts mājas darbs.
 
Pēterim vien patika jaunā filma.
 
Vienīgi Pēteris nokavēja stundas sākumu.
Partikula vien vienmēr atrodas aiz vārda, ko tā paskaidro.
Pastiprinājums
pat, ar, arī, ir, jau, gan, taču, tak, vēl, vis
Mājas darbs bija visiem, pat Jānis bija izrēķinājis abus uzdevumus.Partikulu vis raksta ar vienu līdzskani s, bet vietniekvārdu viss ar diviem s.
Apgalvojums
Jā, man patīk sporta stundas!

Jā!Man patīk sporta stundas.
Partikula no pārējās teikuma daļas atdalāma ar komatu. To var atdalīt arī ar punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi.
Noliegums
ne, nē
Aiz prieka es nevarēju ne vārda pateikt.

Nē, man nepatīk matemātikas stundas!

Nē! Man nepatīk matemātikas stundas.
Partikula ne noliedz kādu vārdu teikumā, partikula noliedz visu teikumu.
Partikulu ne lieto arī izlaista izteicēja vietā.
Partikula no pārējās teikuma daļas atdalāma ar komatu. To var atdalīt arī ar punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi.
Vispārinājums
ik
Ik skolēns zina savus pienākumus. 
Salīdzināšana kā, nekā, it kā, tā kāBurkāni ir veselīgāki nekā čipši.

Burkāni ir tikpat veselīgi kā āboli.

Es spēlēju vijoli tā kā Paganīni.
 
Teikuma ievadīšana
vai, kaut, lai
Vai tev patīk ceļot?

Kaut vectētiņš atbrauktu!

Lai spīd saule!
Vai ievada jautājuma teikumus. Uz šādiem jautājumiem parasti atbild ar vai .

Kaut ievada vēlējuma teikumus. Šādos teikumos arī darbības vārds ir vēlējuma izteiksmē.

Lai ievada izsaukuma teikumus, ja darbības vārds ir 3. personā.

Ir jāievēro šķirti un kopā rakstāmās partikulas.
 
Kopā rakstāmas
Šķirti rakstāmas

diemžēl
varbūt
tātad
nezin
diezin
it kā
droši vien
nu gan
gan jau