Teorija

Uzdevumi

1. Partikulu sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Partikulu noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vārds "kā" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vārda "vai" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārdšķiru homonīmija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Partikulu "ne", "nē" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pieturzīmes teikumos ar "jā" un "nē"

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Partikulas salīdzinājumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Partikulas tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Partikulu nozīme un uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Partikulu nozīme un uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Salīdzinājumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Pieturzīmes teikumos ar partikulām

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli