Teorija

Uzdevumi

1. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Svešvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Svešvārdi un latviskas cilmes vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Svešvārdu lietojums tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Sarunvaloda un literārā valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Poētismi un neitrālā leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Barbarismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Frazeoloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Frazeoloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Teikumu atbilstība dotajam stilam

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Valodas stilu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Stilistikas jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Vārda emocionālā nozīmes nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Svešvārdi dažādu valodas stilu tekstos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Dažādu stilistisku nokrāsu vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem