Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Frazeoloģismu nozīme 1p.
2. Frazeoloģismu nozīme 1p.
3. Frazeoloģismu nozīme 1p.