18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts tēmā "Valoda un mēs" un portālā pieejamie mācību materiāli.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zinātniskās valodas stils Zinātniskās valodas un populārzinātniskā valodas stila pazīmes.
2. Daiļliteratūras valoda Daiļliteratūras valodas iezīmes. Poētismu un barbarismu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda emocionālā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda emocionālās nokrāsas noteikšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu vārda emocionālo nokrāsu 1 punkts, kopā 2 punkti.
2. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos dota svešvārda izcelsmes valoda un vārda tulkojums angļu un vācu valodā. Vērtējums; par pareizu nozīmes skaidrojuma izvēli 2 punkti.
3. Svešvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valodniecības terminu (svešvārdu) nozīmes noteikšana. Risinājuma soļos doti visu variantu pareizie jēdzieni ar to skaidrojumu. Vērtējums: par apgalvojuma pareizības noteikšanu 2 punkti.
4. Svešvārdi un latviskas cilmes vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu pāra izveidošana no svešvārda un latviskas cilmes vārda. Vērtējums: par pareiza sinonīma izvēli 3 punkti.
5. Svešvārdu lietojums tekstā 2. izziņas līmenis augsta 1p. Svešvārdu pazīšana tekstā. Risinājuma soļos doti arī svešvārdu skaidrojumi. Vērtējums: par pareizu svešvārdu skaita noteikšanu 3 punkti.
6. Sarunvaloda un literārā valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu pāra izveidošana no sarunvalodas vārda un atbilstošā stilistiski neitrālā literārās rakstu valodas vārda. Vērtējums:par pareizu sinonīma pāra izveidi 3 punkti.
7. Poētismi un neitrālā leksika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Poētismam atbilstošā stilistiski neitrālā vārda noteikšana. Vērtējums: par pareizu sinonīma pāra izveidi 3 punkti.
8. Barbarismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarismu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dota barbarisma nozīme, norādīta valoda, no kuras tas aizgūts. Vērtējums: par pareizu barbarisma izrakstīšanu no teksta 2 punkti.
9. Frazeoloģismu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģisma pārnestās nozīmes izpratne. Risinājuma soļos dotas katra varianta abu frazeoloģismu nozīmes. Vērtējums: par pareizā frazeoloģisma izvēli 2 punkti.
10. Frazeoloģismi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģismu pazīšana teikumā. Frazeoloģiskie salīdzinājumi. Risinājuma soļos dotas frazeoloģismu nozīmes. Vērtējums: par pareizu teikuma novērtēšanu 2 punkti.
11. Frazeoloģismu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana. Vērtējums: par pareizu frazeoloģisma nozīmes noteikšanu 2 punkti.
12. Teikumu atbilstība dotajam stilam 2. izziņas līmenis augsta 1p. Teikumu izvēle atbilstoši dotajam valodas stilam. Risinājuma soļos dotas valodas stilu pazīmes atbilstoši teikumiem. Vērtējums: par pareizo teikumu izvēli dotajam valodas stilam 4 punkti.
13. Valodas stilu pazīmes 2. izziņas līmenis augsta 1p. Teksta fragmenta pazīmju noteikšana. Risinājuma soļos dots valodas stils, kādā teksts rakstīts. Vērtējums: par pareizu teksta fragmenta pazīmju noteikšanu 3 punkti.
14. Stilistikas jēdzieni 2. izziņas līmenis augsta 1p. Leksikas un stilistikas tēmas teorijas pārzināšana. Vērtējums: par pareizu atbildes izvēli 3 punkti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda emocionālā nozīmes nokrāsa 00:00:00 vidēja 6p. Vārda emocionālās nozīmes nokrāsas noteikšana. Pozitīva un negatīva emocionālā nokrāsa. Neitrāli vārdi.
2. Svešvārdi dažādu valodas stilu tekstos 00:00:00 vidēja 4p. Svešvārdu nozīmes pārzināšana, lietojuma atbilstības novērtēšana un pareizrakstība.
3. Dažādu stilistisku nokrāsu vārdi 00:00:00 vidēja 3p. Stilistikas un emocionālas nokrāsas vārdi un to sinonīmi emocionāli un stilistiski neitrālajā leksikā: nozīme, lietojuma atbilstība dažādu stilu tekstos (sarunvalodas vārdi, poētismi, barbarismi).
4. Frazeoloģismi 00:00:00 vidēja 3p. Frazeoloģismu pārnestās nozīmes izpratne. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana. Frazeoloģisma saskatīšana tekstā.