Uzdevumi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Atslēgas vārdi tekstā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Detalizētas informācijas atrašana (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Virsraksts (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Diag. darbs. Apgalvojuma pareizības novērtējums atbilstoši dzirdētajam (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Diag. darbs. Dzirdētajam atbilstoša teikuma izvēle (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Diag. darbs. Informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Diag. darbs. Personas raksturojums atbilstoši dzirdētajam (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Diag. darbs. Precīzākās atbildes izvēle dotajam jautājumam atbilstoši dzirdētajam (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Diag. darbs. Tekstam atbilstoša jautājuma izvēle (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Diag. darbs. Tekstam atbilstoša jautājuma izvēle (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Diag. darbs. Varoņa nozīmes noteikšana atbilstoši viņa veiktajām darbībām (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Diag. darbs. Varoņa rakstura īpašību noteikšana pēc tekstā minētajām darbībām (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Diag. darbs. Atbildes izvēle atbilstoši tekstā minētajai informācijai (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Diag. darbs. Informācijas nolasīšana no plāna (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Diag. darbs. Informācijas nolasīšana no plāna (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Diag. darbs. Informācijas saklausīšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Diag. darbs. Informācijas saklausīšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Diag. darbs. Informācijas saklausīšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

9
21. Lokāmo vārdu ievietošana tekstā atbilstoši tā saturam (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Populārzinātniska teksta izpratne (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

9
23. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
25. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Diag. darbs. Rakstura īpašību noteikšana un atbilstoši tekstā minētajam raksturojumam (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Diag. darbs. Tekstā ietvertās informācijas vērtēšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Diag. darbs. Tiešās un pārnestās nozīmes izpratne (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Diag. darbs. Detalizētas informācijas atrašana tekstā (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Teksta izpratne (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem