27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Valodas emocionāli ekspresīvie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Valodas funkcionālie stili saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Valodas funkcionālie stili vēstulēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Populārzinātniskais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Zinātniskais un populārzinātniskais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Publicistikas stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valodas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Metodiskie materiāli