Teorija

Uzdevumi

1. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Teikumi pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Teikuma beigu pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Palīgteikuma saskatīšana saliktā pakārtotā teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pieturzīmju lietojums teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmju lietojums teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Saiklis "un" teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Salikta pakārtota teikuma savstarpējo daļu saistījuma noteikšana (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Salikts sakārtots teikums (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Salikts teikums (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Teikuma beigu pieturzīme (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Teikuma gramatiskais centrs (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Teikuma gramatiskais centrs (2020)

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?) (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Teikuma uzbūves noteikšana (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Tiešā runa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Uzruna un uzrunas grupa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma pamatojums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Diag. darbs. Pieturzīmu lietojums dažādas uzbūves teikumos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. Diag. darbs. Pieturzīmes saliktā teikumā (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma novērtējums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Diag. darbs. Teikuma uzbūves noteikšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Diag. darbs. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums teikumos (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. Diag. darbs. Teikumā iederīgā vārda izvēle (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Komata lietojums dažādas uzbūves teikumos (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Teikuma uzbūves noteikšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Teikumi ar saikli "un" (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
42. Diag. darbs. Vienkāršs teikums un salikts teikums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
43. Diag. darbs. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
44. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
45. Diag. darbs. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
46. Interpunkcijas uzdevums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
47. Salikts pakārtots teikums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
48. Salikts sakārtots teikums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
49. SPT grafiskais attēls (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
50. Teikuma uzbūve (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
51. Teikumu uzbūves noteikšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Salikta teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem