Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Pieturzīmju lietojums teikumā 1p.
2. Pieturzīmju lietojums teikumā 4p.