Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Pieturzīmju lietojums teikumā 5p.
2. Teikuma shēma 1p.