Salikts teikums ir tāds teikums, kurā ir vismaz divas daļas.
Ir dažādi salikta teikuma veidi.
Salikts sakārtots teikums SST.png SST
Salikts pakārtots teikums SPT.png SPT
Jaukts salikts teikums JST.png JST
 
Saliktā sakārtotā teikumā ir vismaz divas neatkarīgas daļas.
Katrai daļai ir savs gramatiskais centrs, un katrā daļā ir izteikta sava patstāvīga doma.
Lai atdalītu teikuma daļas, starp tām liekams komats.
 
Piemērs:
Spīķeru pilsēta ir pasaules lielākā noliktava, tā atrodas blakus Hamburgas ostai.
Daļas var būt saistītas arī ar sakārtojuma saikļiem: un, bet, taču, tomēr.
Sakārtojuma saikļa priekšā šādā gadījumā liekams komats.
 
Piemērs:
Es biju reportiere, un mans raksts bija nodrukāts skolas avīzes titullapā.
Zīmējot teikuma shēmu, sakārtojuma saikli raksta starp abām teikuma daļām.
Piemērs:
Flo metās skriet, un es joņoju viņai pakaļ.
SST_un.png
 
Salikts pakārtots teikums ir tāds teikums, kurā ir viena neatkarīgā daļa un vismaz viena atkarīgā daļa.
Neatkarīgo daļu sauc par virsteikumu un attēlo kā "mājiņu".
neatkariga_dala.png
 
Atkarīgo daļu sauc par palīgteikumu un attēlo kā "gultiņu".
atkariga_dala.png
 
"Mājiņa" bez gultiņas var būt, bet "gultiņa" bez "mājiņas" nevar būt.
gulta_maja.png gulta_ne.png
 
Palīgteikumu var ievadīt dažādi pakārtojuma vārdi.
pakārtojuma saikļi  ka, lai, vai, ja, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, tā ka, tā kā, līdz, līdzko, tiklīdz, tiklīdz ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī
attieksmes vietniekvārdi  kas, kurš, kura, kāds, kāda
apstākļa vārdi  kad, kur, kā, kāpēc, cik
 
Zīmējot shēmu, pakārtojuma vārdu ieraksta palīgteikumā.
Piemērs:
Spīķeru pilsēta ir tik populāra, ka tur tiek uzņemtas filmas.
SPT_ka.png
 
Par jauktu saliktu teikumu mācīsies vēlāk.