Teorija

Uzdevumi

1. Zināšanas par vārda sastāvdaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana II

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Atvasinātu vārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Ar priedēkli atvasināti vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Salikteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Priedēklis

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Vārda izskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vārda priedēklis

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Vārda priedēklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Atbilstoša priedēkļa pievienošana, lai vārds iegūtu vajadzīgo nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Zilbes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Priedēkļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vārda priedēklis

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem