Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Ar priedēkli atvasināti vārdi 1p.
2. Priedēklis 2p.
3. Vārda priedēklis 1p.
4. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība 2p.
5. Vārda priedēklis 2p.
6. Vārda priedēklis 2p.
7. Priedēkļi 2p.
8. Vārda priedēklis 2p.