Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vārda priedēklis 2p.
2. Zināšanas par vārda sastāvdaļām 2p.
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana I 1p.
4. Atvasinātu vārdu noteikšana 1p.