Teorija

Uzdevumi

1. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Semikols

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Kols

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Domuzīme

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Defise

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vienpēdiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Pārbaudi savas zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem