Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs teikums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Teikuma veids

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Sintakse

Grūtības pakāpe: zema

8
5. Saikļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Savrupinājuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Uzruna

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Iespraudumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Teikums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Sintakse

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem