Grūtības pakāpe:
1. Savrupinājuma veidi 4p.
2. Teikums 2p.
3. Teikums 4p.
4. Teikuma veids 8p.
5. Sintakse 8p.