Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Defise 2p.
2. Semikols 2p.
3. Kļūdas 1p.
4. Tiešā runa 4p.