28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Fonētikas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vārda skaniskais sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Šaurā un platā e/ē izruna I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Šaurā un platā e/ē izruna II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Burts o vārdā

Grūtības pakāpe: zema

4
10. Divskaņu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Garā zilbe vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Uzsvars vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem