27.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Vārda nozīme kontekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārds uzdevums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārda pamatnozīme un atvasinātā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Neitrālā un emocionāli ekspresīvā leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Metodiskie materiāli