Uzdevumi

1. Savrupinājumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Divdabja teiciens teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem