Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savrupinājumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
2. Divdabja teiciens teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
3. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
4. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.