Teorija

Uzdevumi

1. Morfoloģijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vārddarināšana un vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Lietvārda leksiskā un gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

9
7. Darbības vārda izteiksmes un laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Darbības vārda izteiksmes un laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Darbības vārda gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem