Vārdam piemīt gan leksiskā, gan gramatiskā nozīme.
Leksiskā nozīme – vārda jēdzieniskais saturs.
Leksisko nozīmi izsaka vārda sakne vai celms (vārda daļa bez izskaņas).
Leksisko nozīmi pēta leksikoloģija.
Gramatiskā nozīme – vārda pazīmes.
Vārda gramatiskā nozīme izpaužas vārdformās.
Gramatisko nozīmi izsaka ar morfēmām, fonētiskiem līdzekļiem, palīgdarbības vārdiem, citas saknes vārdiem.
Gramatiskās nozīmes tiek grupētas gramatiskās kategorijās: vārdšķiras, dzimtes, laika, skaitļa, personas, locījuma u.c. kategorijās.
Gramatisko nozīmi pēta morfoloģija.
Vārda nozīme – gan leksiskā, gan gramatiskā – vispilnīgāk izpaužas vārda saistījumā ar citiem vārdiem.