18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda gramatiskā nozīme

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Morfoloģijas pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 5p.
2. Vārdšķiru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p.
3. Vārddarināšana un vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis augsta 2p.
6. Lietvārda leksiskā un gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 9p.
7. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
9. Darbības vārda gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 8p.