Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda gramatiskā nozīme

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Morfoloģijas pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 5 p.
2. Vārdšķiru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p.
3. Vārddarināšana un vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
4. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
5. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis augsta 2 p.
6. Lietvārda leksiskā un gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 9 p.
7. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
8. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
9. Darbības vārda gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 8 p.