Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fonētika
2. Ortoepija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētikas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Vārda skaniskais sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
3. Vārda fonētiskā analīze 2. izziņas līmenis vidēja 10 p.
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
6. Pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p.
7. Šaurā un platā e/ē izruna I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
8. Šaurā un platā e/ē izruna II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
9. Burts o vārdā 1. izziņas līmenis zema 4 p.
10. Divskaņu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.
11. Garā zilbe vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
12. Uzsvars vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētika. Ortoepija. 00:30:00 vidēja 25 p.