Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu kopīgās pazīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārdu kopīgo pazīmju saskatīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Lietvārdu un īpašības vārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Īpašības vārdu un lietvārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Īpašvārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Ģeogrāfiskie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Materiāli skolotājiem