Uzdevumi

1. Personvārdu darināšana no zilbēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Ēdienu nosaukumu darināšana no dotajām zilbēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Puķu nosaukumu darināšana no dotajām zilbēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Zilbes vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vārds. Zilbe

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Zilbju skaita noteikšana vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Zilbes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli