Uzdevumi

1. Atskaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Mīļvārdiņu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Mīļvārdiņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Savstarpēji saistīti vārdi, ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Savstarpēji saistīti vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārds burtu virknē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vārda sākumburts

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Valodas sistēmas izpratne. Antonīmi (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas sistēmas izpratne. Sinonīmi (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem