Uzdevumi

1. Atskaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Mīļvārdiņu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Mīļvārdiņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Savstarpēji saistīti vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vārds burtu virknē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vārda sākumburts

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli