28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārdu krājuma iedalījums Vārdu krājumaiedalījums vārdšķirās: lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds.
2. Īpašvārdi un sugas vārdi Lietvārdu iedalījums sugas vārdos un īpašības vārdos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu kopīgās pazīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdšķiru noteikšana: lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi.
2. Vārdu kopīgo pazīmju saskatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdšķiru grupai piederīgā vārda noteikšana: lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi.
3. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu grupas nosaukto jēdzienu noteikšana.
4. Lietvārdu un īpašības vārdu atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārda saskatīšana lietvārdu virknē.
5. Īpašības vārdu un lietvārdu atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda saskatīšana īpašības vārdu virknē.
6. Īpašvārdu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana.
7. Ģeogrāfiskie nosaukumi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ģeogrāfisko nosaukumu saskatīšana vienkāršā teikumā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. Īpašvārdi (2020) Citi augsta 4 p. Īpašvārdu noteikšana tekstā.
2. Valodas sistēmas izpratne. Īpašvārdu pamatforma (2020) Citi vidēja 4 p. Pamatformas veidošana tekstā esošajiem īpašvārdiem