Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārdu krājuma iedalījums Vārdu krājumaiedalījums vārdšķirās: lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds.
2. Īpašvārdi un sugas vārdi Lietvārdu iedalījums sugas vārdos un īpašības vārdos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu kopīgās pazīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdšķiru noteikšana: lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi.
2. Vārdu kopīgo pazīmju saskatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdšķiru grupai piederīgā vārda noteikšana: lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi.
3. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu grupas nosaukto jēdzienu noteikšana.
4. Lietvārdu un īpašības vārdu atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda saskatīšana lietvārdu virknē.
5. Īpašības vārdu un lietvārdu atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda saskatīšana īpašības vārdu virknē.
6. Īpašvārdu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana.
7. Ģeogrāfiskie nosaukumi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ģeogrāfisko nosaukumu saskatīšana vienkāršā teikumā.