Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Konjugācijas Darbības vārda konjugācijas. Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts un portālā pieejamais saturs.
3. Darbības vārda konjugācijas Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda konjugācijas)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
2. Intervija Intervija (veidošanas posmi, nosacījumi, publicēšana)
3. Konjugācijas. Nekārtnie darbības vārdi Darbības vārdu iedalījums konjugācijas. Nekārtno darbības vārdu konjugēšana.
4. Darbības vārdu I konjugācija I konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
5. Darbības vārdu II konjugācija II konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
6. Darbības vārdu III konjugācija III konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īsā raksta jeb viedokļa atšķiršana no citiem tekstu veidiem.
2. Domraksta forma un domraksta temats 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
3. Pārsprieduma temats un kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārsprieduma kompozīcija. Atsevišķu domraksta daļu atbilstība tematam
4. Domraksta valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Domraksta valodas vērtējums (interpunkcija, ortogrāfija)
5. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intervijas adresāta, publicēšanas vietas noteikšana pēc intervijas fragmenta satura.
6. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
7. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intervija (teksta izpratne)
8. II un III konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. II un III konjugācijas darbības vārdu atšķiršana.
9. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksmes formas veidošana.
10. Nekārtnie vārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nekārtno darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota arī nenoteiksmes forma.
11. Nekārtnie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tagadnes 3. personas forma nekārtnajiem darbības vārdiem.
12. Darbības vārds tagadnes 3. personā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. I konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība tagadnes 3. personas formā.
13. Tag., nenot. pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. I konjugācijas darbības vārdu "lūzt", "milzt" un "birzt" pareizrakstība nenoteiksmē un tagadnē.
14. Darbības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. I konjugācijas darbības vārdu noteikšana teikumā. Darbības vārda sastāva noteikšana I konjugācijas darbības vārdiem.
15. Darbības vārdu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda piedēkļa noteikšana nenoteiksmes formā. Darbības vārda noteikšana teikumā.
16. II un III konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II un III konjugācijas darbības vārdu atšķiršana.
17. Konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.
18. Darbības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu "locīt", "mocīt" un "slaucīt" locīšana tagadnē. Risinājuma soļos dots paraugs arī atgriezenisko darbības vārdu "locīties", "mocīties" un "slaucīties" locīšanā tagadnē.
19. Darbības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. III konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
20. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda konjugācija, personas forma, laiks. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Darbības vārds kā teikuma loceklis.
21. Konjugāciju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (dota darbības vārdu nenoteiksmes forma). Risinājuma soļos izcelts vārda piedēklis, ja tāds ir, un dota konjugācija visiem varianta darbības vārdiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi Citi vidēja 3p. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
2. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksme Citi vidēja 1p. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksmes formas veidošana.
3. Nekārtno darbības vārdu locīšana Citi vidēja 3p. Nekārtno darbības vārdu locīšana tagadnē.
4. Nekārtno darbības vārdu locīšana Citi vidēja 3p. Nekārtno darbības vārdu locīšana pagātnē.
5. Nekārtnie darbības vārdi teikumā Citi vidēja 1p. Nekārtno darbības vārdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dota vārdu nenoteiksme.
6. Nenoteiksmes vārda sastāvs Citi vidēja 1p. Darbības vārda sastāva noteikšana nenoteiksmes formai. Nenoteiksmes veidošana darbības vārda personu formām.
7. Darbības vārda nenoteiksmes sastāvs Citi vidēja 1p. Vārda sastāva noteikšana darbības vārda nenoteiksmes formai.
8. Darbības vārda nenoteiksme Citi vidēja 1p. Nenoteiksmes veidošana no darbības vārda pagātnes personu formas.
9. Konjugācijas noteikšana Citi vidēja 1p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.
10. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (dota darbības vārdu nenoteiksmes forma). Risinājuma soļos izcelts vārda piedēklis, ja tāds ir, un dota konjugācija visiem varianta darbības vārdiem.
11. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana tiešajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.
12. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.
13. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem, darbības vārdiem ar priedēkļiem un darbības vārdiem bez priedēkļiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nekārtnie darbības vārdi 00:00:00 vidēja 8p. Nekārtno darbības vārdu locīšana, nenoteiksmes veidošana, noteikšana teikumā.
2. Darbības vārda nenoteiksme 00:00:00 vidēja 3p. Darbības vārda sastāva noteikšana nenoteiksmes formā. Darbības vārda nenoteiksmes veidošana no pagātnes personu formām.
3. Konjugāciju noteikšana 00:00:00 vidēja 5p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem, ar priedēkļiem atvasinātajiem vārdiem).