Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Konjugācijas Darbības vārda konjugācijas. Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts un portālā pieejamais saturs.
3. Darbības vārda konjugācijas Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda konjugācijas)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
2. Intervija Intervija (veidošanas posmi, nosacījumi, publicēšana)
3. Konjugācijas. Nekārtnie darbības vārdi Darbības vārdu iedalījums konjugācijas. Nekārtno darbības vārdu konjugēšana.
4. Darbības vārdu I konjugācija I konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
5. Darbības vārdu II konjugācija II konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
6. Darbības vārdu III konjugācija III konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īsā raksta jeb viedokļa atšķiršana no citiem tekstu veidiem.
2. Domraksta forma un domraksta temats 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
3. Pārsprieduma temats un kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārsprieduma kompozīcija. Atsevišķu domraksta daļu atbilstība tematam
4. Domraksta valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta valodas vērtējums (interpunkcija, ortogrāfija)
5. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Intervijas adresāta, publicēšanas vietas noteikšana pēc intervijas fragmenta satura.
6. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
7. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Intervija (teksta izpratne)
8. II un III konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. II un III konjugācijas darbības vārdu atšķiršana.
9. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksmes formas veidošana.
10. Nekārtnie vārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nekārtno darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota arī nenoteiksmes forma.
11. Nekārtnie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tagadnes 3. personas forma nekārtnajiem darbības vārdiem.
12. Darbības vārds tagadnes 3. personā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. I konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība tagadnes 3. personas formā.
13. Tag., nenot. pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. I konjugācijas darbības vārdu "lūzt", "milzt" un "birzt" pareizrakstība nenoteiksmē un tagadnē.
14. Darbības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. I konjugācijas darbības vārdu noteikšana teikumā. Darbības vārda sastāva noteikšana I konjugācijas darbības vārdiem.
15. Darbības vārdu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda piedēkļa noteikšana nenoteiksmes formā. Darbības vārda noteikšana teikumā.
16. II un III konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. II un III konjugācijas darbības vārdu atšķiršana.
17. Konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.
18. Darbības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārdu "locīt", "mocīt" un "slaucīt" locīšana tagadnē. Risinājuma soļos dots paraugs arī atgriezenisko darbības vārdu "locīties", "mocīties" un "slaucīties" locīšanā tagadnē.
19. Darbības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. III konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
20. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda konjugācija, personas forma, laiks. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Darbības vārds kā teikuma loceklis.
21. Konjugāciju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (dota darbības vārdu nenoteiksmes forma). Risinājuma soļos izcelts vārda piedēklis, ja tāds ir, un dota konjugācija visiem varianta darbības vārdiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi Citi vidēja 3 p. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
2. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksme Citi vidēja 1 p. Nekārtno darbības vārdu nenoteiksmes formas veidošana.
3. Nekārtno darbības vārdu locīšana Citi vidēja 3 p. Nekārtno darbības vārdu locīšana tagadnē.
4. Nekārtno darbības vārdu locīšana Citi vidēja 3 p. Nekārtno darbības vārdu locīšana pagātnē.
5. Nekārtnie darbības vārdi teikumā Citi vidēja 1 p. Nekārtno darbības vārdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dota vārdu nenoteiksme.
6. Nenoteiksmes vārda sastāvs Citi vidēja 1 p. Darbības vārda sastāva noteikšana nenoteiksmes formai. Nenoteiksmes veidošana darbības vārda personu formām.
7. Darbības vārda nenoteiksmes sastāvs Citi vidēja 1 p. Vārda sastāva noteikšana darbības vārda nenoteiksmes formai.
8. Darbības vārda nenoteiksme Citi vidēja 1 p. Nenoteiksmes veidošana no darbības vārda pagātnes personu formas.
9. Konjugācijas noteikšana Citi vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.
10. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (dota darbības vārdu nenoteiksmes forma). Risinājuma soļos izcelts vārda piedēklis, ja tāds ir, un dota konjugācija visiem varianta darbības vārdiem.
11. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana tiešajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.
12. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.
13. Konjugāciju noteikšana Citi vidēja 1 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem, darbības vārdiem ar priedēkļiem un darbības vārdiem bez priedēkļiem. Risinājuma soļos dotas konjugācijas visiem varianta vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nekārtnie darbības vārdi 00:00:00 vidēja 8 p. Nekārtno darbības vārdu locīšana, nenoteiksmes veidošana, noteikšana teikumā.
2. Darbības vārda nenoteiksme 00:00:00 vidēja 3 p. Darbības vārda sastāva noteikšana nenoteiksmes formā. Darbības vārda nenoteiksmes veidošana no pagātnes personu formām.
3. Konjugāciju noteikšana 00:00:00 vidēja 5 p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem, ar priedēkļiem atvasinātajiem vārdiem).