1. Darbības vārda konjugācijas. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi

  2. Darbības vārda izteiksmes. Uzruna, uzrunas grupa