Teorija

Uzdevumi

1. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Uzrunas konstrukcijas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Uzruna tiešas runas teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Uzruna tiešās runas teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Uzruna tiešas runas teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Īstenības izteiksmes kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Tiešās runas atstāstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Darbības vārds vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Darbības vārds īsten., atstāst. un vēl. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Darbības vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Lietvārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Darbības vārda izteiksmes. Darbības vārds dažādās izteksmēs

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Darbības vārda pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem