Teorija

Uzdevumi

1. Jaunvārdi alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Jaunvārdi citu vārdu vidū

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Jaunvārdi ar priedēkļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Jaunvārdi locījumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Jaunvārdi ar piedēkļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vecvārdu atrašana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Jaunvārdu lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vecvārdu lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Teorētiski jautājumi par vārdu darināšanu, vecvārdiem un jaunvārdiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Pieturzīmes teikumos ar vecvārdiem un jaunvārdiem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Kā tiek darināti jauni vārdi?

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem