Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Vārddarināšanas termini, vārddarināšanas līdzekļi.
2. Vecvārdi Vecvārdi - vārdu krājuma bagātinātāji
3. Jaunvārdi Jaunvārdu jēdziens, rašanās iemesls, piemēri. Okazionālismi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunvārdi alfabēta secībā 1. izziņas līmenis zema 3p. Skolēnam jāsarindo jaunvārdi alfabēta secībā.
2. Jaunvārdi citu vārdu vidū 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants, atpazīstot jaunvārdu citu vārdu vidū.
3. Jaunvārdi ar priedēkļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants - jaunvārds, kas darināts tikai ar priedēkli.
4. Jaunvārdi locījumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam jāieraksta piedāvātais jaunvārds pareizajā locījumā.
5. Jaunvārdi ar piedēkļiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants - jaunvārds, kas darināts tikai ar piedēkli vai piedēkļiem.
6. Vecvārdu atrašana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam no teksta jāizraksta vecvārds.
7. Jaunvārdu lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns izvēlas starp diviem vārdiem (tiek piedāvāti nevārdi un piemēroti latviešu valodas vārdi).
8. Vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnam no piedāvātajiem piemēriem jāizvēlas, kurš vārds uzrakstīts pareizi.
9. Vecvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam jāizsecina un jāizvēlas, kāda ir piedāvāto vecvārdu nozīme. Vārdi ir iesaistīti teikumos, lai palīdzētu izsecināt to nozīmi, ņemot vērā kontekstu.
10. Vecvārdu lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek piedāvāti 3 vārdi, no kuriem jāizvēlas teikumā/tekstā iederīgs vecvārds.
11. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starp piedāvātajiem vārdiem jāatrod tas, kurš neiederas, un jāieraksta brīvajā laukumā. Skolēnam pašam jāizsecina, ka iederības/neiederības princips ir vārda sastāvs.
12. Teorētiski jautājumi par vārdu darināšanu, vecvārdiem un jaunvārdiem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Skolēns pilda testveida uzdevumu, kurā iekļauti dažādi teorētiski jautājumi par vārddarināšanu, jaunvārdiem un vecvārdiem.
13. Pieturzīmes teikumos ar vecvārdiem un jaunvārdiem 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skolēnam jāpārraksta piedāvātais teikums un jāsaliek nepieciešamās pieturzīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunvārdu cilme Citi vidēja 1p. Skolēnam jāizvēlas, kurš no piedāvātajiem jaunvārdiem ir saliktenis.
2. Jaunvārdu un vecvārdu lietojums Citi vidēja 1p. Skolēns lasa dažādus teikumus un izvēlas, kurš no piedāvātajiem apgalvojumiem to raksturo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā tiek darināti jauni vārdi? 00:20:00 vidēja 9p. Tiek pārbaudīts, vai skolēns atpazīst jaunvārdus, vecvārdus; izprot to darināšanas principus (prot noteikt vārda sastāvu); zina, kā sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā tiek darināti jauni vārdi? II 00:40:00 vidēja 19p. Tiek pārbaudīts, vai skolēns atpazīst jaunvārdus, vecvārdus, izprot to lietojuma nianses un darināšanas principus (prot noteikt vārda sastāvu).