Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Vārddarināšanas termini, vārddarināšanas līdzekļi.
2. Vecvārdi Vecvārdi - vārdu krājuma bagātinātāji
3. Jaunvārdi Jaunvārdu jēdziens, rašanās iemesls, piemēri. Okazionālismi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunvārdi alfabēta secībā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēnam jāsarindo jaunvārdi alfabēta secībā.
2. Jaunvārdi citu vārdu vidū 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants, atpazīstot jaunvārdu citu vārdu vidū.
3. Jaunvārdi ar priedēkļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants - jaunvārds, kas darināts tikai ar priedēkli.
4. Jaunvārdi locījumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam jāieraksta piedāvātais jaunvārds pareizajā locījumā.
5. Jaunvārdi ar piedēkļiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam jāizvēlas pareizais variants - jaunvārds, kas darināts tikai ar piedēkli vai piedēkļiem.
6. Vecvārdu atrašana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam no teksta jāizraksta vecvārds.
7. Jaunvārdu lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns izvēlas starp diviem vārdiem (tiek piedāvāti nevārdi un piemēroti latviešu valodas vārdi).
8. Vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam no piedāvātajiem piemēriem jāizvēlas, kurš vārds uzrakstīts pareizi.
9. Vecvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam jāizsecina un jāizvēlas, kāda ir piedāvāto vecvārdu nozīme. Vārdi ir iesaistīti teikumos, lai palīdzētu izsecināt to nozīmi, ņemot vērā kontekstu.
10. Vecvārdu lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek piedāvāti 3 vārdi, no kuriem jāizvēlas teikumā/tekstā iederīgs vecvārds.
11. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starp piedāvātajiem vārdiem jāatrod tas, kurš neiederas, un jāieraksta brīvajā laukumā. Skolēnam pašam jāizsecina, ka iederības/neiederības princips ir vārda sastāvs.
12. Teorētiski jautājumi par vārdu darināšanu, vecvārdiem un jaunvārdiem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēns pilda testveida uzdevumu, kurā iekļauti dažādi teorētiski jautājumi par vārddarināšanu, jaunvārdiem un vecvārdiem.
13. Pieturzīmes teikumos ar vecvārdiem un jaunvārdiem 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skolēnam jāpārraksta piedāvātais teikums un jāsaliek nepieciešamās pieturzīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunvārdu cilme Citi vidēja 1 p. Skolēnam jāizvēlas, kurš no piedāvātajiem jaunvārdiem ir saliktenis.
2. Jaunvārdu un vecvārdu lietojums Citi vidēja 1 p. Skolēns lasa dažādus teikumus un izvēlas, kurš no piedāvātajiem apgalvojumiem to raksturo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā tiek darināti jauni vārdi? 00:20:00 vidēja 9 p. Tiek pārbaudīts, vai skolēns atpazīst jaunvārdus, vecvārdus; izprot to darināšanas principus (prot noteikt vārda sastāvu); zina, kā sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā tiek darināti jauni vārdi? II 00:40:00 vidēja 19 p. Tiek pārbaudīts, vai skolēns atpazīst jaunvārdus, vecvārdus, izprot to lietojuma nianses un darināšanas principus (prot noteikt vārda sastāvu).