28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda nozīme Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi
2. Saziņa Valodas līdzekļu mērķtiecīgs izmantojums saziņā - 1 st. Monologs (1st.), dialogs (2 st.), diskusija (3 st.). Saziņas kultūra (1 st.). Pārbaudes darbs 2 st.) 1.- 22.septembris. Kopā 10 stundas
3. Domu kartes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi tiešā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt tiešās nozīmes vārdu savienojumus
2. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
3. Vārdi tiešā un pārnestā nozīme I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmēt teikumu, kurā dotais vārds lietos tiešā nozīmē.
4. Informācijas iegūšana I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
5. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teorētisku jautājumu apguve par tēmu "Saziņa".
6. Sarunas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Teksta detalizēta lasīšana. Sarunas dalībnieku skaita noteikšana. Sarunas dalībnieku secības ievērošana.
7. Saziņas kultūra 1. izziņas līmenis zema 2 p. Runātāja un klausītāja kultūra
8. Tiešā un pārnestā nozīme II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
9. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 9 p.
10. Teorijas pārbaudes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Teorijas pārbaudes jautājumi par informācijas ieguvi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas iegūšana II Citi vidēja 1 p. Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
2. Valodas kultūra Citi vidēja 4 p. Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda tiešā un pārnestā nozīme 00:20:00 vidēja 4 p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes skaidrojums

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas ieguve un saziņa 00:30:00 vidēja 22 p.