Teorija

Uzdevumi

1. Vārdi tiešā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārdi pārnestā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārdi tiešā un pārnestā nozīme I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Informācijas iegūšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Monologs, dialogs, diskusija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sarunas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Saziņas kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Tiešā un pārnestā nozīme II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Domu kartes veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
10. Teorijas pārbaudes jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Vārda tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem