Domu kartes ir tīklveida zīmējumi (parasti uz papīra), kuros uzglabā, sakārto un prioritāšu secībā saliek informāciju, izmantojot atslēgvārdus* jeb atmiņu ierosinošus vārdus un zīmējumus.
 
Par domu, prāta jeb mentālo karšu kā zināšanu priekšstatu, ideju un domu ģenerēšanas zinātniski pamatotu ieviesēju uzskata angļu filozofu Toniju Bazenu (Tony Buzan). Viņa uzskati ir pausti 1974. gadā iznākušajā grāmatā “Use your head” (“Domājiet ar galvu”).
  
Domu kartes izveides process ir vienkāršs. Viss, kas tam ir nepieciešams, ir:
 • balta papīra lapa bez rūtiņām vai līnijām (vislabāk — A4 formāts);
 • vairāki dažādu krāsu zīmuļi vai flomāsteri;
 • 10-20 minūtes, kuru laikā jūs neviens netraucēs;
 • jūsu iztēle.
Domu kartes veidošana (pēc Tonija Bazena):
1. Formulēt domu kartes tematu, būtiskāko jautājumu vai problēmu.  
2. Novietot sev priekšā papīra lapu horizontālā virzienā.
3. Lapas centrā uzzīmēt attēlu, kas raksturo izvēlēto mērķi, tematu, jautājumu vai problēmu. Svarīgi domu kartes pamatā izmantot attēlu, jo zīmējums darbosies kā efektīvs domāšanas un asociāciju ierosinātājs.
4. Izmantot dažādas krāsas uzsvariem, struktūrai, tekstūrai, radošai izpausmei. Tās stimulēs vizuālās informācijas plūsmu un nostiprinās radīto tēlu prātā.
5. Iezīmēt vairākas biezas un izliektas līnijas, kas atiet no attēla centra. Šie būs domu kartes galvenie atzari. 
6. Uz katra zara uzrakstīt vienu atslēgvārdu, kas saistīts ar izvēlēto tematu, jautājumu vai problēmu.
7. Papildināt domu karti ar vairākiem tukšiem zariem.
8. Iezīmēt otrās un trešās pakāpes atzarus asociācijām un domām. Visus atzarus papildināt ar atslēgvārdiem.
 
Tonija Bazena ieteikumi domu kartes veidošanā:
1. Attēli.
 • Kartes centrā vajag atrasties attēlam, jo tas koncentrē un piesaista uzmanību.
 • Zīmēt attēlus viscaur domu kartē.
 • Centrālo attēlu zīmēt trīs vai pat vairāk krāsās.
 
2. Simboli un numerācija.
 • Numurēt.
 • Izmantot simbolu sistēmu.
 
3. Atslēgvārdi.
 • Uz vienas līnijas izvietot tikai vienu atslēgvārdu.
 • Rakstīt tikai drukātiem burtiem.
 • Atslēgvārdus rakstīt uz līnijām.
 
4. Līnijas, robežas un kontūras.
 • Izmantot izliektas līnijas.
 • Vārda un līnijas garums sakrīt.
 • Centrālās līnijas zīmēt biezākas un izliektas.
 
5. Proporcijas, dinamika un krāsas.
 • Izmantot dažāda izmēra burtus, līnijas un zīmējumus.
 • Izmantot dažādas krāsas (ne mazāk kā trīs).
 
 
 

 
Domu kartes priekšrocības:
 • galvenā ideja ir skaidrāk definēta,
 • centrā ir pamanāmas vissvarīgākās idejas,
 • atslēgvārdi palīdz bez kavēšanās saskatīt saistību starp galvenajām domām, rosinot veidot ideju un domu asociācijas, un uzlabo atmiņu,
 • informāciju var atkārtot efektīvi un ātri,
 • domu kartes struktūra ļauj tai viegli pievienot papildu idejas,
 • katra domu karte ir unikāla — un tas palīdz visu atcerēties precīzi.
Parasti domu kartes tiek zīmētas uz papīra, taču pēdējos gados ir parādījies liels datorprogrammu un tīmekļa lietotņu skaits to veidošanai elektroniskajā formā (piemēram, Mindmeister, Mindomo, Freemind un citi).
 
* Atslēgvārds ir īpašs vārds vai vārdu grupa, ko izraugās vai izdomā kā unikālu norādi uz kaut ko svarīgu, kas jāatceras.