28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divdabja teiciens
2. Plašāka savrupināma grupa, kuras pamatā ir divdabis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorijas pārbaudes jautājumi (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p.
2. Divdabji, kas veido divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabju noteikšana. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Risinājuma soļos dota divdabju iedalījuma grupa gan pareizajiem, gan nepareizajiem variantiem.
3. Divdabja teiciena veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Divdabja teiciena veidošana. Risinājuma soļos dots divdabis ar tā iedalījuma grupu un iespējamie teikuma papildināšanas varianti (ar divdabja teicienu).
4. Divdabja teiciena izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divdabju noteikšana. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Risinājuma soļos dota divdabju iedalījuma grupa gan pareizajiem, gan nepareizajiem variantiem. Divdabja teiciena izveidošana, pievienojot atbilstošos patstāvīgos vārdus. Vārdšķiru noteikšana.
5. Divdabja teiciena izrakstīšana no teikuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā, ja dots divdabis, kurš veido minēto divdabja teicienu.
6. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā soli pa solim. Teikuma konstrukciju saskatīšana teikumā.
7. Teikums ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciena pamanīšana teikumā. Divdabja funkcijas teikumā. Risinājuma soļos dots skaidrojums nepareizajiem variantiem.
8. Divdabja teiciena robežas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciena noteikšana. Divdabja teiciena dažādas atrašanās vietas teikumā. Risinājuma soļos dots divdabis, kas veido divdabja teicienu, un teikuma gramatiskais centrs.
9. Divdabja teiciens vienkārša teikuma sākumā 2. izziņas līmenis zema 2 p. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā (teikuma sākumā).
10. Divdabja teiciens vienkārša teikuma vidū 2. izziņas līmenis zema 2 p. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā (teikuma vidū, atdalāms ar diviem komatiem).
11. Divdabja teiciens vienkārša teikuma beigās 2. izziņas līmenis zema 2 p. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (teikuma beigās).
12. Divdabja teiciena atrašanās vieta 2. izziņas līmenis zema 1 p. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā (ja ir dotas pieturzīmes divdbja teiciena atdalīšanai).
13. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā (pieturzīmes divdabja teiciena atdalīšanai no pārējās teikuma daļas nav dotas).
14. Divdabja teiciena atrašanās vieta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā teikumā (sākumā, vidū un beigās). Divdabja teiciena atrašanās saliktā pakārtotā un saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un minēta teikuma uzbūve.
15. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma grafiskais attēls. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens.
16. Divdabja teiciens VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā (VPT) ar divdabja teicienu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Vienlīdzīgi teikuma locekļi divdabja teicienā. Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums, divdabja teiciens un vienlīdzīgie teikuma locekļi.
17. Divdabja teiciens saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas saliktā teikumā.
18. Divdabja teiciens SPT 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda.
19. Pieturzīmes saliktā teikumā ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas saliktā teikumā.
20. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas vienkāršā paplašinātā teikumā. Divdabja teiciens atrašanās vieta teikumā (teikuma sākumā, vidū un beigās).
21. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem.
22. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Raksturīgāko kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums ar pareizām pieturzīmēm.
23. Gramatiskais centrs teikumos ar divdabja teicienu (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma gramatiskais centrs vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos doti pareizie gramatiskie centri nepareizajiem variantiem.
24. Divdabja teiciens teikuma shēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma uzbūves noteikšana pēc pieturzīmju lietojuma un teikuma grafiskā attēla (dažādas uzbūves teikumi ar dažādi novietotu divdabja teicienu).
25. Divdabja teiciena ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
26. Divdabis ar tiešo runu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
27. Divdabja teiciens ar palīgteikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
28. Divdabja teiciens ar palīgteikumu un tiešo runu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divdabja teiciens (2020) Citi vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Divdabja teicienu veidojošo divdabju noteikšana.
2. Divdabja teiciens tautasdziesmā (2015) Citi vidēja 1 p.
3. Divdabja teiciens tautasdziesmās (2015) Citi vidēja 1 p.
4. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis) (2015) Citi zema 3 p.
5. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā (2015) Citi augsta 2 p.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divdabja teiciena robežas Citi vidēja 1 p. Divdabja teiciena noteikšana. Divdabja teiciena dažādas atrašanās vietas teikumā. Risinājuma soļos dots divdabis, kas veido divdabja teicienu, un teikuma gramatiskais centrs.
2. Pieturzīmes teikumā ar divd. teic. Citi vidēja 4 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem.
3. Divdabja teiciens SPT Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda.
4. Teorijas pārbaudes jautājumi Citi vidēja 6 p.
5. Pieturzīmju lietojums Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Raksturīgāko kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums ar pareizām pieturzīmēm.
6. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu Citi vidēja 4 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem.
7. Gramatiskais centrs teikumos ar divdabja teicienu Citi vidēja 4 p. Teikuma gramatiskais centrs vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos doti pareizie gramatiskie centri nepareizajiem variantiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divdabja teiciens 00:15:00 vidēja 6 p. Divdabja teiciena veidošanās. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu 00:30:00 vidēja 6 p. Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu.