Teorija

Uzdevumi

1. Teorijas pārbaudes jautājumi (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Divdabji, kas veido divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Divdabja teiciena veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Divdabja teiciena izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Divdabja teiciena izrakstīšana no teikuma

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Teikums ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Divdabja teiciena robežas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Divdabja teiciens vienkārša teikuma sākumā

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Divdabja teiciens vienkārša teikuma vidū

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Divdabja teiciens vienkārša teikuma beigās

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Divdabja teiciena atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Divdabja teiciena atrašanās vieta teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Divdabja teiciens VPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Divdabja teiciens saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Divdabja teiciens SPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Pieturzīmes saliktā teikumā ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Gramatiskais centrs teikumos ar divdabja teicienu (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Divdabja teiciens teikuma shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Divdabja teiciena ievietošana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Divdabis ar tiešo runu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Divdabja teiciens ar palīgteikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Divdabja teiciens ar palīgteikumu un tiešo runu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Divdabja teiciens (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Divdabja teiciens tautasdziesmā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Divdabja teiciens tautasdziesmās (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis) (2015)

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem