Reizēm divdabi var paskaidrot palīgteikums vai tiešā runa, tad veidojas plašāka savrupināma
grupa, kuras pamatā ir divdabis.
 
Pieturzīmju lietojums:
1. pirms divdabja, ja tas nav teikuma sākumā, liekams komats;
2. aiz divdabja liekams komats, ja seko palīgteikums;
3. aiz divdabja liekams kols un pēdiņas, ja seko tiešā runa;
4. pārējās pieturzīmes lietojamas, ievērojot teikuma uzbūves īpatnības.
Piemērs:
Manīdama, ka tuvojas liels un stiprs negaiss, Zane uzreiz devās uz mājām.
manīdama – divdabis
ka tuvojas liels un stiprs negaiss – palīgteikums, kas piesaista sev divdabi
manīdama, ka tuvojas liels un stiprs negaiss – plašāka savrupināma grupa
 
Shēma 1.svg
Piemērs:
Māte piegāja pie ciemiņiem, teikdama: “Laipni aicināti pie galda!”
teikdama – divdabis
“Laipni aicināti pie galda!” – tiešā runa, kas piesaista sev divdabi
teikdama: “Laipni aicināti pie galda!” – plašāka savrupināma grupa
  
Shēma 2.svg