Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divdabja jēdziens Darbības vārda divdabja forma (jēdziens, pazīmes, veidošanas principi).
2. Lokāmie divdabji Lokāmie darāmās un ciešamās kārtas divdabji (pazīmes, galotnes un izskaņas).
3. Divdabis ar -ošs, -oša Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
4. Divdabji ar -is, -ies, -usi, -usies Lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
5. Divdabji ar -ams, -ama, -āms, -āma Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
6. Divdabji ar -ts, -ta Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
7. Daļēji lokāmie divdabji Daļēji lokāmais divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).
8. Nelokāmie divdabji Nelokāmie divdabji (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorijas pārbaudes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 10 p.
2. Nenoteiksmes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nenoteiksmes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
3. Tagadnes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tagadnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
4. Pagātnes celms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
5. Darbības vārda celms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
6. Divdabja ar -ošs, -oša dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja veidošana no nenoteiksmes formas. Divdabja saskaņošana dzimtē. Divdabja nenoteiktās galotnes.
7. Divdabja ar -ošs, -oša skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas divdabja veidošana vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja saskaņošana skaitlī. Divdabja nenoteiktās galotnes.
8. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība nominatīva locījumā. Risinājuma soļos dota pārbaudes forma divdabim ar izskaņu -ošs vienskaitļa nominatīva locījumā.
9. Divdabis ar -ošs, -oša teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas divdabja darināšana un lietošana teikumā.
10. Divdabis ar -ošs, -oša, -ošais, -ošā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
11. Divdabja -ošs, -oša, -ošais, -ošā ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
12. Divdabja ar -is, -usi, -ies, -usies dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja veidošana no nenoteiksmes formas (no tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem). Divdabja saskaņošana dzimtē. Divdabja nenoteiktās galotnes.
13. Divdabja ar -is, -usi, -ies, -usies formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja saskaņošana teikumā.
14. Divdabis ar -is, -ies, -usi, -usies 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja uzdevums teikumā.
15. Lokāmie darāmās kārtas divdabji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes un pagātnes divdabja atšķiršana.
16. Lokāmie darāmās kārtas divdabji (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes un pagātnes divdabja atšķiršana.
17. Divdabja ar -ams, -ama, -āms, -āma dzimte (ar izvēli) 2. izziņas līmenis zema 4 p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.
18. Divdabis ar -ams, -ama, -āms, -āma pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība vienskaitļa nominatīva formā (vīriešu dzimtē).
19. Divdabja ar -ts, -ta dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.
20. Divdabja ar -ts, -ta dzimte (ar izvēli) 2. izziņas līmenis zema 4 p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.
21. Divdabja ar -ts, -ta rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība.
22. Divdabis ar -ts, -ta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja skaitlis, dzimte un galotne (noteiktā/nenoteiktā).
23. Daļēji lokāmo divdabju rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība (tiešie un atgriezeniskie divdabji, divdabji ar garo piedēkļa patskani pirms divdabja izskaņas, divdabji ar saknes līdzskani pirms divdabja izskaņas). Risinājuma soļos dota pareizā rakstība nepareizajiem variantiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība (2016) Citi vidēja 5 p. Ieraksti s vai z daļēji lokāmā divdabja formās! Atzīmē pareizi uzrakstītus divdabjus!

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiksmes celms Citi vidēja 1 p. Nenoteiksmes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
2. Tagadnes celms Citi vidēja 1 p. Tagadnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
3. Pagātnes celms Citi vidēja 1 p. Pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
4. Darbības vārda celms Citi vidēja 1 p. Nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celma veidošana no nenoteiksmes formas tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
5. Divdabis teikumā Citi vidēja 1 p. Divdabju noteikšana sakāmvārdos. Risinājuma soļos norādīts divdabja veids un darbības vārds, no kura divdabis darināts. Dotas divdabja pārskata tabulas.
6. Divdabis teikumā Citi vidēja 1 p. Divdabju noteikšana sakāmvārdos. Risinājuma soļos norādīts divdabja veids un darbības vārds, no kura divdabis darināts. Dotas divdabja pārskata tabulas.
7. Divdabis teikumā Citi vidēja 1 p. Divdabju noteikšana teikumā. Risinājuma soļos norādīts darbības vārds, no kura divdabis darināts. Dotas divdabja pārskata tabulas.
8. Divdabis ar -ts, -ta teikumā Citi vidēja 1 p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pazīšana teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja skaitlis, dzimte un galotne (noteiktā/nenoteiktā).
9. Teorijas pārbaudes jautājumi Citi vidēja 10 p.
10. Divdabja ar -ams, -ama, -āms, -āma dzimte Citi vidēja 2 p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja veidošana sieviešu un vīriešu dzimtē no nenoteiksmes formas. Divdabja nenoteiktās galotnes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda celms 00:20:00 vidēja 4 p. Nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celma noteikšana, ja darbības vārds dots nenoteiksmes formā. Risinājuma soļos dots paraugs celmu veidošanā, minēti divdabji, kuri tiek veidoti no attiecīgajiem celmiem.
2. Divdabju pareizrakstība 00:20:00 vidēja 4 p. Lokāmo un daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divdabis teikumā 00:30:00 vidēja 3 p. Divdabja noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dotas divdabju pārskata tabulas, darbības vārds, no kura darināts divdabis, divdabja veids.