Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dialogs Ierosina un uztur dialogu, paužot savu viedokli un uzklausot citus. Piedaloties diskusijā, pamana viedokļu atšķirības, ir tolerants pret citu viedokli. ( VL.6.1.1.5.)
2. Slengs Veido izpratni par slengu( žargonu ) un tā lietošanas nosacījumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nozīmei atbilstošs slengs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nozīmei atbilstoša slenga vārda izvēle.
2. Slenga nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slengam atbilstošās nozīmes izvēle.
3. Slengs teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slenga vārda atpazīšana teikumā
4. Apģērbu nosaukumi slengismos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma turpinājumam piemērota slenga izvēle.
5. Slengismi par modi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slengisms teikumā
6. Slengisma nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slengsima nozīmes noteikšana.
7. Dialoga partneri 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka dialoga partnerus.
8. Dialoga temats 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka dialoga tematu.
9. Dialoga mērķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dialoga mērķi.
10. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstoša saziņas veida izvēle.
11. Uzruna dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievēro dialoga teikumu pareizrakstību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nozīmei atbilstošs slengisms Citi vidēja 1p. Nosaka, kurš slengisms ir atbilstošs literārajam vārdam.
2. Saziņas partneri, temats, mērķis, vieta Citi vidēja 4p. Nosaka saziņas dalībniekus, tematu, mērķi, vietu.
3. Pieturzīmes dialogā Citi augsta 2p. Ievēro dialoga pareizrakstību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slengs 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka slenga nozīmi.
2. Dialogs 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka dialoga partnerus, tematu, mērķi, vietu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slengs. Dialogs 00:40:00 vidēja 12p. Nosaka slengismu nozīmes. Saziņas komponentus.