1. Frazeoloģismi

  2. Mutvārdu saziņa. Dialogs. Slengs

  3. Īpašības vārda locīšana