Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietniekvārds - dzimte, skaitlis, locījums Vietniekvārda gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis, locījums.
2. Atgriezeniskais vietniekvārds Atgriezeniskais vietniekvārds.
3. Personas vietniekvārdi Vietniekvārdu grupas un locījums.
4. Piederības vietniekvārdi Piederības vietniekvārdi.
5. Norādāmie vietniekvārdi Norādāmie vietniekvārdi.
6. Jautājamie vietniekvārdi Jautājamie vietniekvārdi.
7. Attieksmes vietniekvārdi Attieksmes vietniekvārdi.
8. Nenoteiktie vietniekvārdi Nenoteiktie vietniekvārdi.
9. Noteiktie vietniekvārdi Noteiktie vietniekvārdi.
10. Noliegtie vietniekvārdi Noliegtie vietniekvārdi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārda dzimte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vietniekvārda dzimtes noteikšana.
2. Vietniekvārda skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vietniekvārda skaitļa noteikšana.
3. Vietniekvārda locījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Teikumā lietotā vietniekvārda locījuma noteikšana.
4. Vietniekvārda pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izvēlas vietniekvārdu atbilstoši pareizrakstības normām.
5. Vietniekvārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādu vietniekvārdu saskatīšana teikumos.
6. Vietniekvārdu noteikšana, pamatformas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību. Izmanto savā runā vietniekvārdus, lai precizētu domu un aizstātu lietvārdus, kas tekstā atkārtojas.
7. Vietniekvārds I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vietniekvārda grupas un gramatisko kategoriju noteikšana.Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību. Izmanto savā runā vietniekvārdus, lai precizētu domu un aizstātu lietvārdus, kas tekstā atkārtojas.
8. Vietniekvārdu piederības grupas I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādu vietniekvārdu piederības grupas noteikšana.
9. Vietniekvārdu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izrakstot jāievēro vietniekvārdu secība tekstā un teikumā minētā vārda forma!
10. Vietniekvārdu grupu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
11. Vietniekvārds II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vietniekvārdu noteikšana. Vietniekvārdu grupu noteikšana. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
12. Vietniekvārdu saskatīšana teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vietniekvārdu saskatīšana teikumos. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
13. Vietniekvārds III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vietniekvārdu, kas pieder vairākām grupām, noteikšana.
14. Vietniekvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vietniekvārdu pareizrakstība.
15. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārraksti teikumu, liekot komatu pirms attieksmes vietniekvārda, kas ievada palīgteikumu!
16. Attieksmes vietniekvārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā, kurā palīgtiekumu ievada attieksmes vietniekvārds.
17. Vietniekvārdi tekstā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izraksta no teksta vietniekvārdus, atšķir tos no saikļiem.
18. Vietniekvārdu piederības grupu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Doto vietniekvārdu piederības grupu noteikšana. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību. Izmanto savā runā vietniekvārdus, lai precizētu domu un aizstātu lietvārdus, kas tekstā atkārtojas.
19. Vietniekvārdu un to piederības grupu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vietniekvārdu saskatīšana teikumā, to piederības grupu noteikšana. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds (2020) Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārdu iedalījums Citi vidēja 4 p. Atsķir lietvārdus no darbības vārdiem, prot tos sagrupēt.
2. Vietniekvārda lietojums teikumā Citi vidēja 13 p. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus.
3. Vietniekvārdu piederības grupas II Citi vidēja 2 p. Dažādu vietniekvārdu piederības grupas noteikšana. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
4. Vietniekvārda dzimte, skaitlis, locījums Citi vidēja 1 p. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārds tekstā 00:40:00 vidēja 12 p. Tiek pārbaudīta prasme noteikt vietniekvārdus teikumā, vietniekvārdu iedalījumu, pareizrakstību.
2. Vietniekvārdu funkcijas 04:00:00 vidēja 10 p. Vietniekvārds teikumā aizstāj lietvārdu, kas citādi atkārtotos un veidotos vienveidīgi teikumi. Vietniekvārdu lietojums atbilstoši situācijai liecina par vārdu krājumu.