Nenoteiktie vietniekvārdi norāda uz nezināmiem, nenoteiktiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to pazīmēm.
Nenoteiktie vietniekvārdi kas, kurš, kura, kāds, kāda var norādīt uz nenoteiktiem, nezināmiem priekšmetiem vai to pazīmēm.
Kāds slēpās tumsā.
 
Nenoteiktajiem vietniekvārdiem kas, kāds, kāda, kurš, kura reizēm mēdz pievienot vārdus kaut, diezin, diez, nezin, nez, kas pastiprina nenoteiktības nozīmi.
Šādi rodas vairākvārdu vietniekvārdi jeb saliktie (bet ne salikteņi!) vietniekvārdi.

Tā kā šie ir vairāku vārdu savienojumi, tad, tos rakstot, jāievēro, ka minētie vietniekvārdi arī jāraksta kā vairāki vārdi, proti, tie jāraksta atsevišķi:
  • kaut kas, kaut kāds, kaut kāda, kaut kurš, kaut kura;
  • diezin kas, diezin kāds, diezin kāda, diezin kurš, diezin kura;
  • diez kas, diez kāds, diez kāda, diez kurš, diez kura;
  • nezin kas, nezin kāds, nezin kāda, nezin kurš, nezin kura;
  • nez kas, nez kāds, nez kāda, nez kurš, nez kura. 
Nenoteiktie vietniekvārdi ir arī cits, cita, dažs, daža, kurš katrs, kura katra, dažs labs, daža laba, viens otrs, viena otra.
 
Vietniekvārdus viens otrs un viena otra lieto, runājot par divām dzīvām būtnēm vai diviem priekšmetiem.
Ģimenē ir divi bērni. Abi bērni viens otram palīdz.
 
Vietniekvārda cits, cita atkārtojumu lieto, runājot par vairākām dzīvēm būtnēm vai vairākiem priekšmetiem.
Klasē ir divdesmit četri skolēni. Skolēni uzsmaida cits citam.
 
Ja vietniekvārdiem kas, kurš, kura, kāds, kāda pievieno jeb-, tad izveidojas nenoteiktie vietniekvārdi jebkas, jebkurš, jebkura, jebkāds, jebkāda.
Šie vietniekvārdi rakstāmi kopā.