Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda pavēles izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
2. Apstākļa vārds Apstākļa vārda gramatiskās kategorijas. Apstākļa vārdu rašanās, sastāvs, pareizrakstība. Apstākļa vārdu lietojums teikumā.
3. Apraksts Apraksta rakstīšana. Apraksta tēma, atslēgas vārdi, saturs.
4. Instrukcija Instrukcijas definīcija, piemērs.
5. Ieteikums Ieteikuma definīcija; darbības vārda formas un saikļi, izsakot ieteikumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt darbības vārda nenoteiksmi.
2. Darbības vārda nenoteiksme 1. izziņas līmenis zema 1p. Darbības vārda nenoteiksmes formas veidošana.
3. Darbības vārda nenoteiksmes atpazīšana teikumā 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka darbības vārdu nenoteiksmē.
4. Darbības vārda pamatforma. Burtu un skaņu skaits vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda pārveidošana pamatformā.
5. Darbības vārda laiku noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt darbības vārda laiku teikumā.
6. Darbības vārda laiki un nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Grupē darbības vārdu atbilstoši laikam.
7. Darbības vārda vajadzības izteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veido darbības vārdu vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
8. Lietvārds vajadzības izteiksmē 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izvēlas pareizo teikumu uzrakstītu vajadzības izteiksmē kopā ar lietvārdu. Lietvārda noteikšana teikumā.
9. Darbības vārda pavēles izteiksmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt darbības vārdus pavēles izteiksmē.
10. Darbības vārda pavēles izteiksmes atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka darbības vārdu pavēles izteiksmē teikumā.
11. Pavēles izteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dragging the correct translation (Latvian – English). Izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Izsecina vārda nozīmi no vārda daļām. (VS.6.3.1.4.)
12. Ievilkt darbības vārdus pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Ievilkt darbības vārdu pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā.
13. Darbības vārda nenoteiksmes, vajadzības un pavēles izteiksmes atpazīšana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības vārda nenoteiksmes, vajadzības un pavēles izteiksmes atpazīšana.
14. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotajiem vārdiem un vārdu savienojumiem jāatzīmē tie, kas iederas vai neiederas domu kartes veidošanā par attiecīgo apraksta tematu.
15. Apraksta atslēgas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Sagrupēt dotos atslēgas vārdus atbilstoši apraksta tēmai.
16. Apraksta "Mans sapņu mobilais tālrunis" saturs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlēties patieso apgalvojumu par apraksta saturu.
17. Instrukcijas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Sakārto instrukcijas tekstu notikumu secībā.
18. Ieteikumi telefona lietošanai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piemērotākā vārda izvēle teikumā, pavēles formas atpazīšana teikumā.
19. Apstākļa vārdu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
20. Apstākļa vārdu pazīšana vārdu virknē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
21. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā. Noteikšana pēc tā sastāva 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apstākļa vārda atpazīšana tekstā un noteikšana pēc tā sastāva.
22. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā, nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā un tā nozīmes noteikšana..
23. Apstākļa vārdu piederības grupu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Apstākļa vārda piederības grupas noteikšana
24. Apstākļa vārds, kas neiederas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārda noteikšana. Apstākļa vārda nozīmes noteikšana.
25. Apstākļa vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
26. Apstākļa vārda pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
27. Apstākļa vārda uzdevums teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārda saistība ar citu vārdšķiru vārdiem.
28. Apstākļa vārda uzdevums teikumā II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apstākļa vārda noteikšana tekstā. Apstākļa vārda saistība teikumā ar citu vārdšķiru vārdiem.
29. Apstākļa vārda un īpašības vārda atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārda un īpašības vārda noteikšana teikumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pārveidošana nenoteiksmē Citi vidēja 1p. Nosaka darbības vārdu un pāveido to nenoteiksmē.
2. Darbības vārda laiku veidošana Citi vidēja 3p. Veidot darbības vārda laikus.
3. Darbības vārds vajadzības izteiksmē ar lietvārdu Citi vidēja 2p. Veido vajadzības izteiksmi lieto lietvārdu aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
4. Darbības vārda pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā rakstīšana Citi vidēja 4p. Ierakstīt darbības vārdu pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā.
5. Vajadzības un pavēles izteiksme. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par mērvienību saīsinājumiem. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
6. Teksta veida noteikšana Citi vidēja 1p. Teksta veida noteikšana.
7. Apstākļa vārda veida noteikšana tekstā un saistība ar citu vārdšķiru Citi augsta 4p. Apstākļa vārda noteikšana tekstā. Apstākļa vārda nozīme un saistība ar citu vārdšķiru vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi I 00:30:00 vidēja 16p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.
2. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi II 00:30:00 vidēja 24p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi III 00:40:00 augsta 25p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.