28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda pavēles izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
2. Apstākļa vārds Apstākļa vārda gramatiskās kategorijas. Apstākļa vārdu rašanās, sastāvs, pareizrakstība. Apstākļa vārdu lietojums teikumā.
3. Apraksts Apraksta rakstīšana. Apraksta tēma, atslēgas vārdi, saturs.
4. Instrukcija Instrukcijas definīcija, piemērs.
5. Ieteikums Ieteikuma definīcija; darbības vārda formas un saikļi, izsakot ieteikumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt darbības vārda nenoteiksmi.
2. Darbības vārda nenoteiksme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Darbības vārda nenoteiksmes formas veidošana.
3. Darbības vārda nenoteiksmes atpazīšana teikumā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka darbības vārdu nenoteiksmē.
4. Darbības vārda pamatforma. Burtu un skaņu skaits vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda pārveidošana pamatformā.
5. Darbības vārda laiku noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt darbības vārda laiku teikumā.
6. Darbības vārda laiki un nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Grupē darbības vārdu atbilstoši laikam.
7. Darbības vārda vajadzības izteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido darbības vārdu vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
8. Lietvārds vajadzības izteiksmē 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izvēlas pareizo teikumu uzrakstītu vajadzības izteiksmē kopā ar lietvārdu. Lietvārda noteikšana teikumā.
9. Darbības vārda pavēles izteiksmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt darbības vārdus pavēles izteiksmē.
10. Darbības vārda pavēles izteiksmes atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka darbības vārdu pavēles izteiksmē teikumā.
11. Pavēles izteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dragging the correct translation (Latvian – English). Izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Izsecina vārda nozīmi no vārda daļām. (VS.6.3.1.4.)
12. Ievilkt darbības vārdus pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievilkt darbības vārdu pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā.
13. Darbības vārda nenoteiksmes, vajadzības un pavēles izteiksmes atpazīšana 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darbības vārda nenoteiksmes, vajadzības un pavēles izteiksmes atpazīšana.
14. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dotajiem vārdiem un vārdu savienojumiem jāatzīmē tie, kas iederas vai neiederas domu kartes veidošanā par attiecīgo apraksta tematu.
15. Apraksta atslēgas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sagrupēt dotos atslēgas vārdus atbilstoši apraksta tēmai.
16. Apraksta "Mans sapņu mobilais tālrunis" saturs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlēties patieso apgalvojumu par apraksta saturu.
17. Instrukcijas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sakārto instrukcijas tekstu notikumu secībā.
18. Ieteikumi telefona lietošanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Piemērotākā vārda izvēle teikumā, pavēles formas atpazīšana teikumā.
19. Apstākļa vārdu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
20. Apstākļa vārdu pazīšana vārdu virknē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
21. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā. Noteikšana pēc tā sastāva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apstākļa vārda atpazīšana tekstā un noteikšana pēc tā sastāva.
22. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā, nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apstākļa vārda atpazīšana teikumā un tā nozīmes noteikšana..
23. Apstākļa vārdu piederības grupu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Apstākļa vārda piederības grupas noteikšana
24. Apstākļa vārds, kas neiederas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārda noteikšana. Apstākļa vārda nozīmes noteikšana.
25. Apstākļa vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
26. Apstākļa vārda pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
27. Apstākļa vārda uzdevums teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārda saistība ar citu vārdšķiru vārdiem.
28. Apstākļa vārda uzdevums teikumā II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apstākļa vārda noteikšana tekstā. Apstākļa vārda saistība teikumā ar citu vārdšķiru vārdiem.
29. Apstākļa vārda un īpašības vārda atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārda un īpašības vārda noteikšana teikumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pārveidošana nenoteiksmē Citi vidēja 1 p. Nosaka darbības vārdu un pāveido to nenoteiksmē.
2. Darbības vārda laiku veidošana Citi vidēja 3 p. Veidot darbības vārda laikus.
3. Darbības vārds vajadzības izteiksmē ar lietvārdu Citi vidēja 2 p. Veido vajadzības izteiksmi lieto lietvārdu aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
4. Darbības vārda pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā rakstīšana Citi vidēja 4 p. Ierakstīt darbības vārdu pavēles formas vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personā.
5. Vajadzības un pavēles izteiksme. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2 p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par mērvienību saīsinājumiem. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
6. Teksta veida noteikšana Citi vidēja 1 p. Teksta veida noteikšana.
7. Apstākļa vārda veida noteikšana tekstā un saistība ar citu vārdšķiru Citi augsta 4 p. Apstākļa vārda noteikšana tekstā. Apstākļa vārda nozīme un saistība ar citu vārdšķiru vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi I 00:30:00 vidēja 16 p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.
2. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi II 00:30:00 vidēja 24 p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu formas. Apstākļa vārds. Teksta tipi III 00:40:00 augsta 25 p. Darbības vārdu formas: nenoteiksme, tagadne, pagātne, nākotne, vajadzības un pavēles izteiksme. Teksta tipi: apraksts, instrukcija un ieteikumi. Apstākļa vārds, tā piederības grupu noteikšana un uzdevums teikumā.