Apraksts ir mutisks vai rakstveida kādas būtnes, priekšmeta vai parādības attēlojums.
Pirms veido aprakstu, savas idejas vari apkopot domu kartē.
 
Mans mobīlais tālrunis.png
 
Tad var veidot apraksta plānu.
Piemērs:
Ievads.
1. Tālruņu veidi un mans tālrunis.
2. Nolūki, kādēļ izmantoju savu tālruni.
3. Mana tālruņa izskats.
4. Mana tālruņa funkcijas, iespējas.
5. Vai man (ne)patīk mans tālrunis? Kādēļ?
Nobeigums.
Aprakstā jāatbild uz vairākiem jautājumiem atkarībā no izvēlētā temata.
 • Kas tas / tā ir? Kādi tālruņa veidi vispār eksistē? (Galvenais priekšmets, par kuru tiks veidots apraksts.)
 • Kādiem nolūkiem to izmanto cilvēki un es personīgi?
 • Kā tas izskatās?
 • Kādas ir tā funkcijas?
Ja raksti par dzīvu būtni, jāatbild arī uz šādiem jautājumiem.
 • Kāds ir? Kādas ir rakstura īpašības?
 • Kā izturas pret citiem? Ar ko ir kopā?
 • Ko ir piedzīvojis, izjutis?
Apraksts sastāv no trim daļām.
Stāstījumaplānashēmaw2120.png
 
 • Ievadā iepazīstini, par ko un kāpēc raksti.
 • Galvenajā daļā pastāsti plašāk par izvēlēto tematu. Sīkāk apraksti izvēlētā priekšmeta veidus, kādiem nolūkiem to(s) izmanto, kā tas izskatās, ko ar to var darīt, savu attieksmi vai saikni ar šo priekšmetu.
 • Nobeigumā uzraksti kādu secinājumu, sniedz vērtējumu vai ieteikumu.
Darba soļi, rakstot aprakstu, var būt sekojoši.
 • Sākumā uzraksti apraksta uzmetumu vai melnrakstu.
 • Tekstu sāc rakstīt ar atkāpi. Arī katru apraksta daļu sāc jaunā rindā ar atkāpi, ievērojot, ka katram plāna punktam atbilst viena rindkopa.
 • Pēc tam izlasi savu tekstu, apspriedies ar kādu par to.
 • Izlabo kļūdas, uzlabo aprakstu un uzraksti tā tīrrakstu.
Papildus informācija par apraksta veidošanu:
Es rakstu aprakstu. Atgādne.