Teorija

Uzdevumi

1. Latviešu tautas pasakas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Teikas (Teikumi)

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Pasakas un teikas

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Sludinājums

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Sludinājuma teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vēstule (slepenraksts)

Grūtības pakāpe: augsta

8
7. Īsziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Apsveikums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Ielūgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Ielūgums un apsveikums

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

Materiāli skolotājiem